ประเภท

โปรโมชั่น

Squidfish แปซิฟิก
Apr 24, 2018

ปลาหมึกในมหาสมุทรแปซิฟิคมีชื่อว่าหอยนางรมญี่ปุ่นหอยนางรมโอเรียนเต็ลโซบะ (ไต้หวัน) ปลาหมึกดำซอฟท์เชน (เจ้อเจียง) ฯลฯ ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือจากปลายด้านใต้ของคาบสมุทรชัทชัตติและทางใต้ ไปทางทิศตะวันออกของทะเล Guangdong มีการแจกแจงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหนาแน่นของการกระจายตัวสูงสุดในทะเลญี่ปุ่นและยังมีการแจกแจงบางอย่างในทะเลจีนตะวันออกและทางตอนเหนือของทะเลเหลือง ปลาหมึกแปซิฟิกเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงสุดของปลาหมึกในระบบเศรษฐกิจโลก ปลาหมึกส่วนใหญ่ในตลาดในประเทศจีนมีทั้งหมดแปซิฟิกแปซิฟิก


  • facebook